I EU-prosjektet «Food to Waste to Food» dyrket vi ulike arter sopp på bioresten som ble igjen etter produksjon av biogass.

Vi ser frem til et spennende samarbeid med Lindum. Lindum har stor erfaring med biologisk behandling av matavfall, og satser tungt innenfor dette fagområdet blant annet gjennom en rekke FoU-prosjekter.

— Andreas Gillund, daglig leder i Greve Biogass

Økosystem

1. Vi kan bruke fibrene som er igjen etter biogassprosessen til å produsere ny mat direkte. Soppen bryter ned fibrene og lager en ny nyttig avling: sopp er topp! 

2. Vi kan utnytte arealene i veksthuset dobbelt. Sopp under, planter over. Soppen frigjør også CO2 til å gjødsle veksthusluften slik at plantene vokser bedre.

3. Det brukte soppsubstratet er ypperlig vekstmedium for plantene. pH reduseres når soppen vokser i bioresten. Det liker plantene. Dermed kan vi redusere torvbruken (torvbruk slipper nemlig ut fossil CO2).