Har du leid eller tenker på å leie en container for blandet avfall?

Selv om det heter blandet avfall, er det noen fraksjoner som ikke kan kastes i denne containeren. Det er fordi at noen typer avfall, som f.eks. elektriske artikler, er regulert av spesielle forskrifter. Vi ønsker ikke at du skal få gebyrer for feilsortering, og gir deg her en oversikt over hvilke avfallstyper som ikke hører hjemme i blandet avfall. Vil du vite mer om bedriftsleie av container, kan du se her.

Veiledning for bruk av container fra Lindum

Dersom dere benytter containeren til å ha blandet avfall i, er det noen fraksjoner man ikke kan kaste i containeren. Fraksjonene er som følger:

Farlig avfall, (gassbeholdere, propan bokser, maling, lakk, lim, olje, spraybokser, batterier, løsemidler)

Tak papp (med mindre den er prøvetatt og ikke inneholder PAH, eller det kan dokumenteres at den er nyere enn fra 1985. (shingel OK)

Vinduer

Gulvbelegg

Impregnert trevirke,(Trevirke med grønt skjær som er benyttet til terrasse, gjerder o.l)

Elektriske artikler (Definisjon: alt det har gått strøm gjennom enten via støpsel eller
batteri)

Svarte/fargede søppelsekker

Isolasjon

Dekk med felg

Matavfall (leveres kun i egne containere/ dunker til dette formål)

Asbest / eternitt (NB!! ta kontakt – iht. pakkerutine)

Gips (Ren gips kan kastes i egen container)