Kan kompost forbedre mikroliv og dermed produktiviteten i jorda? Forsknings- og utviklingsprosjektet Levende Matjord er et samarbeid mellom bl.a. Lindum AS, Fylkesmannen i Buskeruds landbruksavdeling og Vital Analyse.

Som avfallselskap har Lindum tilgang på alle ressursene som kan bli til edel kompost.

Forbedre mikrolivet og produktiviteten i jorda

Det er en økende aksept for at produktivitetsøkningen i landbruket mange steder har stagnert fordi jordkvaliteten er på vei nedover. Forekomsten av sykdommer på for eksempel korn er økende. Internasjonalt er det stadig flere forskere som mener at økt bruk av sprøytemidler, tunge maskiner, jordbearbeiding og kunstgjødsel har skylda. I mange områder er det kritisk lavt innhold av organisk materiale (mold) i jorda. Lavt moldinnhold er også forbundet med mangel på positive organismer som meitemark og naturlige sopparter –nettop de organismene som skal stå for næringsomsetningen og motstandsdyktigheten mot sykdommer. Levende Matjord ser på hvordan man kan forbedre mikroliv og dermed produktiviteten i jorda.

Kompost er et slikt jordforbedringsmiddel. Kompost er ikke bare et gjødselprodukt. Kompost tilfører organisk materiale, mat og organismer som bygger jorda og sørger for en dynamisk næringstilgang når plantene trenger det. En komplett og sunn næringskjede i jorda kan dermed «styre butikken» og holde sykdoms-organismer i sjakk.

Det er imidlertid ikke hvilken som helst kompost som gir den fulle effekten. Hvordan komposteringen skal gjøres for å oppnå den riktige kvaliteten er kunnskap utviklet i utenlandske miljøer. I dette prosjektet har vi samarbeidet tett med disse kompetansemiljøene. Som avfallselskap har Lindum tilgang på alle ressursene som kan bli til edel kompost. Lindum har de siste tre årene gjennomført flere komposteringsforsøk basert på denne kunnskapen. Prosjektet har også initiert flere utprøvingsfelt for kompost og såkalt aerob kompost-kultur slik at den gode effekten kan dokumenteres.

Vil du lære mer om kompost, jord og det store bildet? Ta en titt på denne videoen.

Kompost er ikke bare et gjødselprodukt. Kompost tilfører organisk materiale, mat og organismer som bygger jorda og sørger for en dynamisk næringstilgang når plantene trenger det.

Kompost under lupen

Lindum har hatt en sterk faglig utvikling på hvordan lage god kompost, og hvordan analysere den. Det viste seg tidlig i prosjektet at prosessene ikke var optimale slik de var. Nå har vi gjennomført flere forsøk med lovende resultater. Mikrobiologien har blitt undersøkt av egne fagfolk, som har lært seg mye nytt, og av Vital Analyse. Den gode effekten riktig fremstilt kompost kan ha på avling og sykdomsutvikling akkumuleres nå internasjonalt. Likevel er det fortsatt mest i økologisk og i deler av det øvrige landbruket (for eksempel i vindruedyrkingen) at den kommersielle verdien av kompost har blitt virkelig anerkjent. Fortsatt er filosofien blant mange bønder og forskere at man kan sprøyte eller gjødsle seg ut av problemene. I den grad jordbiologiens rolle står i fokus i den tunge forskningen, er det gjennom bruk av enkelt-organismer i biologisk plantevern, eller som rene preparater fremstilt av et begrenset antall organismer kjent for å ha en positiv effekt i visse situasjoner. Den generelle forebyggende effekten av kompost har ikke blitt gjenstand for like mye tung forskning i Norge fordi det er vanskeligere å identifisere årsaksmekanismene.

Derfor er det ekstra morsomt at prosjektet har blitt oppsøkt fra «uventet hold»: golf og fotballbane / grønt-sektoren. Her er disse ideene og teknikkene allerede kommersielt etablert. 90 % av Premier League-banene i England bruker nå slike produkter fordi det lønner seg. Lindum ser nå at dette prosjektet kan endre betalingsvilligheten for kompost.