Lindum deltok mandag 27. januar på innspillsmøte hos Klima- og miljødepartementet. Her var bransjen invitert til å gi innspill til regjeringens handlingsplan for biogass.

Blant temaene som ble løftet frem var hvorvidt biogass er en overgangsordning eller en del av løsningen for et mer miljøvennlig samfunn. Forutsigbarhet ble av flere fremmet som en viktig faktor fremover.

25 personer fra ulike aktører stod på talerlisten, og Gorm Thune fra Lindum var blant disse. Han pekte på at bærekraftig biogassproduksjon er en del av en gjenvinningsindustri, og dermed mye mer enn «bare» biogassproduksjon. Han avsluttet sitt innlegg med denne oppfordringen:

– La oss benytte denne muligheten til å innrette rammebetingelser, reguleringer, tilskuddsordninger, forskningsinnsats og innovasjon til å bygge ut en bærekraftig, grønn industri i Norge, basert på biologiske råvarer.