Forskningsrådet tildeler midler til innovasjonssentre for bærekraftig behandling av forurenset jord og overskuddsmasser. Lindum er en viktig partner i et av sentrene, EarthresQue.

Forskningsrådet investerer totalt 2 milliarder kroner i nye sentre for forskningsdrevet innovasjon. Et av sentrene som får støtte er EarthresQue (Center for Rescue of Earth Materials and Waste in the Circular Economy) Dette senteret har som hovedfokus å forske på bærekraftig og økonomisk behandling og bruk av forurenset jord og overskuddsmasser. Her er Lindum med som en viktig partner og bidrar med spennende og innovative forskningsprosjekter.

EarthresQue har som hovedfokus å forske på bærekraftig og økonomisk behandling og bruk av forurenset jord og overskuddsmasser.

Samarbeid er nøkkelen

I disse sentrene som Forskningsrådet gir støtte til, samarbeider fremstående forskningsmiljøer med forskningsaktive bedrifter om å utvikle morgendagens kompetanse og teknologi. EarthresQue består totalt av 30 partnere, hvorav 8 er forskningspartnere og øvrige er forskningsaktive bedrifter fra privat og offentlig sektor, deriblant Lindum.

— I Lindum har vi et stort fokus på FNs bærekraftsmål nr. 17: Samarbeid, forteller adm. dir. i Lindum Pål Smits og utdyper videre: Det er når vi jobber sammen med andre at vi kan få til de store tingene som utgjør en forskjell, og nettopp derfor er EarthresQue viktig for Lindums fokus på bærekraft og ressursgjenvinning.

— Vi har et stort fokus på FNs bærekraftsmål nr. 17: Samarbeid. Lindum har mange spennende forskningsprosjekter pågående innen gjenvinning av jord og masser, og har stor tro på EarthresQue og de resultatene vi kan få til sammen på sikt.

- Adm. dir. Pål Smits

Mye å vinne

Senteret representerer et betydelig løft for forskning, kunnskapsutvikling og innovasjon i avfalls- og gjenvinningsbransjen. I Norge utgjør en stor andel av det som deponeres jordbaserte masser, dvs. jordsmonn, sprengt berggrunn og avfall etter bygging og rivning.

— Disse massene er plasskrevende, og representerer dessuten ressurser og verdier. Vi har ikke ubegrenset med areal å deponere på, og heller ikke ubegrenset med jomfruelig jord og stein å ta av, så derfor er det interessant å se på hvordan disse massene heller kan gjenbrukes, forklarer Smits.

Totalt er 230 millioner kroner mobilisert inn i EarthresQue, og målet for senteret er i tillegg til overnevnte å bli nasjonalt ledende og internasjonalt anerkjent innen sitt fagområde.

— Lindum har mange spennende forskningsprosjekter pågående på dette feltet. Vi har stor tro på EarthresQue og de resultatene vi kan få til sammen på sikt, avslutter Smits.

Foto hånd/jordkloder: BsWei/Shutterstock