De røde bussene i Oslo går allerede på biogass fra blant annet Drammen, og fra 1. mai skal også renovasjonsbilene til RfD fylle tanken med ren, lokalprodusert biogass fra Lindum.

Gassen lages på kloakkslam og matavfall fra innbyggerne og næringslivet. – Dette er en kinderegg: Private, industribedrifter og storkjøkken blir kvitt avfallet sitt, og ut kommer rent drivstoff og ren biogjødsel, sier konsernsjef i Lindum Pål Smits fornøyd.

Inn i anlegget på Lindum sendes kloakkslam og septik fra ni kommuner i Drammensregionen, sammen med fettprodukter fra industrier og storkjøkken. Etter cirka 18 dager er avfallet ferdig omdannet til biometangass og biogjødsel. Biometangassen brukes som drivstoff på busser og renovasjonsbiler for å få bedre luftkvalitet i byene.

Dette er en kinderegg: Private, industribedrifter og storkjøkken blir kvitt avfallet sitt, og ut kommer rent drivstoff og ren biogjødsel.

-Adm. direktør Pål Smits

I Oslo har Ruter 151 busser som kjører på biogass fra kloakk og matavfall.
– Biogass er 100 prosent fornybart, og gir store reduksjoner i utslipp av NOX og partikler sammenliknet med ordinær diesel. Biogass kan gi rundt 80-90 prosent lavere utslipp av CO2, sier  Gro Feldberg Janborg, kommunikasjonssjef i Ruter til Drammen24.

Nå kommer biogass også for fullt i Drammens-regionen.

– 1. mai åpner vi egen fyllestasjon på Lindum. I starten vil den være forbeholdt RenoNordens renovasjonsbiler i RfD-regionen, men etterhvert kan vi åpne for andre interessenter som ønsker å satse på bruk av biogass som drivstoff, forteller Smits.

Pål Smits mener biodrivstoff og biogjødsel spiller viktige roller i Det grønne skiftet for å få ned klimagassutslippene og snu de negative klimaendringene.

– For oss på Lindum er miljø og klima noe vi har jobbet med i 20 år, og nå gleder vi oss over at forskningen og utviklingen vi har drevet med bidrar til å endre måten vi tenker på omkring transport, landbruk og næringsutvikling, sier Pål Smits.

1. mai åpner vi egen fyllestasjon på Lindum. I starten vil den være forbeholdt RenoNordens renovasjonsbiler i RfD-regionen, men etterhvert kan vi åpne for andre interessenter.

-Adm. direktør Pål Smits

Erstatter kunstgjødsel

Det andre sluttproduktet, biogjødsel, er et rimelig og rent gjødsel, som blir levert til landbruket eller brukt til jordproduksjon. Gjødslet kan i stor grad erstatte kunstgjødsel.

– Jorda har godt av å bli tilført organisk materiale. Da blir jordlivet, plantene og miljøregnskapet bedre. Vi kan da si at ringen er sluttet. For maten som vokste i jorda er nå fordøyd og blir til slutt tilbakeført til landbruket som biogjødsel og vil slik medvirke til å lage ny mat, avslutter Smits.

For oss på Lindum er miljø og klima noe vi har jobbet med i 20 år, og nå gleder vi oss over at forskningen og utviklingen vi har drevet med bidrar til å endre måten vi tenker på omkring transport, landbruk og næringsutvikling.

-Adm. direktør Pål Smits