Nylig ble Lindums Aud Helen Rosenvinge utnevnt som medlem i NITOs ekspertutvalg for klima og miljø. Vi gratulere så mye! Hennes kompetanse er verdsatt langt utenfor Lindums porter, og dette utvalget er nok en bekreftelse på det. Selv er hun bestemor til flere, og opptatt av at vi alle må gjøre det vi kan for at planeten kan overleveres videre i så god stand som mulig.

Vi gratulerer igjen – til Aud Helene, men også til NITO som nå får dra nytte av hennes fantastiske kompetanse, erfaring og miljøengasjement i dette viktige og fagpolitiske arbeidet.