Grønn omstilling var tema da Lindum tirsdag 14. desember fikk storfint besøk av statsminister Jonas Gahr Støre, næringsminister Jan Christian Vestre og stortingspresident Masud Gharahkhani. Besøket var siste stopp på deres bedriftsbesøksturné hos selskaper som representerer fremtidsrettede bransjer.

Med bakgrunn i den nye strategien og målene for norsk sirkulærøkonomi har næringsministeren brukt sine to første måneder i regjering godt ved å besøke nærmere hundre ulike bedrifter for å hente konkrete og gode innspill til hvordan næringsliv og staten kan samarbeide om å nå skape flere arbeidsplasser, legge til rette for grønn vekst og øke fastlandseksporten. Hos Lindum fikk topplederne en omvisning på anlegget, og en presentasjon av pyrolyse og biokull, biogass- og gjødselproduksjon hvor CO2-fangst og ressursgjenvinning stod sentralt.

— Det vi har fått sett og hørt her hos dere er musikk i våre ører, sa Vestre. Han noterte flittig mens administrerende direktør i Lindum og Thomas Hartnik, leder for forskning og utvikling forklarte.

Det vi har fått sett og hørt her hos dere er musikk i våre ører.

Jan Christian Vestre, næringsminister

Jonas Gahr Støre fulgte også interessert med mens vi fortalte om pyrolyse og viste frem biokull og pellets utenfor pyrolyseanlegget i Drammen. Lindum har flere forskningsprosjekter på gang knyttet til pyrolyse, og ønsket å vise ministrene hvilke grønne muligheter som ligger i denne og andre behandlingsformer Lindum jobber med.

— Det er viktig for oss å lytte, og erfaringene næringslivet gjør skal vi ta med oss, sa Støre.

Politikerne var spesielt interessert i å høre Lindums synspunkter på hvordan samarbeidet mellom næringsliv og stat kan styrkes. Lindum ser viktigheten av å stimulere til et marked hvor gjenvunnede produkter kan være konkurransedyktige, og ga innspill i retning av at gode støtteordninger ved oppstart, men også stimulering av markedet er viktig i dette. Først når disse produktene blir «den nye normalen» og konkurrerer på samme vilkår som de laget av jomfruelige råvarer, kan vi lykkes med den grønne omstillingen. Vestre uttalte takknemlighet for gode innspill og tanker fra Lindum. Støre virket også imponert, og sa i et intervju til E24 rett etter omvisningen at han oppfordret de som snart skal velge skole- eller studieretning å tenke mot industri, fordi industri er fremtid.

— Lindum viser eksempler på at den noe mystiske sirkulærøkonomien faktisk er veldig jordnær, sa Støre etter presentasjonen av biokull, jordforbedring og karbonlagring. — Industri er moderne, og i industrien ligger mange av nøklene for å løse klimautfordringene.

Lindum viser eksempler på at den noe mystiske sirkulærøkonomien faktisk er veldig jordnær

Jonas Gahr Støre, statsminister