Ny rapport viser at papirposer er det beste alternativet for innsamling av matavfall. Prosjektet «Plastfri innsamling av matavfall» hvor Lindum er blant bidragsyterne har sett på mulighetene og forutsetningene for å bytte ut plastposer med bio- eller papirposer.

Prosjektet er satt i gang med bakgrunn i utfordringene med plastbiter i biogjødselen fra Den Magiske Fabrikken i Tønsberg. Den Magiske Fabrikken, som driftes av Lindum, behandler matavfallet fra over en million nordmenn. Biogjødselen som er igjen etter at biogassen er hentet ut tilbakeføres til landbruket. Det varierer fra kommune til kommune hva slags type innsamlingsposer som brukes. Noen bruker papir-, noen plast- og andre bruker de brune bioposene.

En rekke interkommunale selskaper har deltatt i prosjektet, og Lindum har bidratt med sin kompetanse. Rapporten plasserer papirposen på toppen av podiet hva gjelder best kvalitet på avfallet, minst forurensning i matavfallssubstratet og lavest driftsutfordringer og miljøavtrykk.

Resultatene fra arbeidet er et godt utgangspunkt for endring. Vi heier på en poseordning som fungerer bra med fabrikkens drift der emballasjen brytes helt ned i behandlingsløpet så bonden får ren gjødsel på jordet.

Du kan lese mer på Avfall Norge sine sider her.