Bier, humler og sommerfugler gjør en livsviktig jobb med å bestøve blomster så de kan produsere frø og formere seg. Store deler av verdens matvareproduksjon er avhengig av dette samspillet, og uten humler og bier ville store deler av verdens matproduksjon og økesystemer trolig kollapse.

Det er humla vi kan takke for at vi har blåbær i skogen, epler og tomater i hagen. I store deler av verden er humle- og biebestanden under stort press, og flere arter er truet. Økt bruk av plantevernmidler er en av årsakene til at disse insektene nå opplever store problemer.

Vi som hageeiere kan gjøre mye for å tilrettelegge for biologisk mangfold som humler og bier har behov for. La humla suse, og la gjerne hagen gro litt vilt. Her har vi samlet noen tips og råd for hvordan man best mulig skal få dette til.

Plant blomster humler og bier liker!

Plant blomster som humla og biene liker! Planter som er rike på nektar er veldig populære. Det kan på våren være krokus, gåsungene på selja eller løvetann, i tillegg til blomstene på prydepletre og kirsebærtre. På sommeren kan du plante lavendel, salvie, solsikker, solhatt, løvemunn, peoner, rosespirea, syrin eller klokkebusker, og når høsten kommer er lyng en plante humla liker godt!Spill på lag med naturen, og ha gjerne noen deler av hagen litt vill. Lag en variert hage med innslag av engblomst og villblomster – spesielt rødkløver er en viktig plante for mange pollinerende insekter. Du kan også lage en et insektshotell og henge det opp i hagen, disse får du også kjøpt på hagesentret.

Unngå sprøytemidler

Sprøytemidler dreper ikke bare skadedyr, men også viktige nyttedyr som marihøna, humler og bier. Det beste er derfor å klare seg uten, og heller ty til et miljøvennlig alternativ! Marihøna kan være til stor nytte i hagen. Den fortærer bladlus og skjoldlus og kan brukes til biologisk bekjempelse av skadedyr.Hvis du kan unngå det, er det best og ikke bruke sprøytemidler i hagen. Men hvis du mener du må, vent til etter kl 10 på kvelden. Da har insektene sluttet å fly. PS! Dropper du sprøytemidlene, vil du ofte kunne oppleve at naturen ordner opp selv.

Naturgjødsel

Bruk naturlig gjødsel som husdyrgjødsel i bed og rundt busker. Kugjødsel og hønsegjødsel er en langtidsvirkende, mild gjødsel som kan brukes til alt i hagen din.

Friske blomster og planter!

Planter som trives er mer motstandsdyktige ovenfor sykdom og skadedyr. Gjør deg kjent med forholdene du har til rådighet, og velg riktige planter til de ulike forholdene. Hva trives i skygge, og hva må ha sol for å trives? Hvor mye vann trenger planten, og når skal den beskjæres? Vær nøye med å fjerne visne blader gjennom sesongen, så ikke plantene får soppangrep.Du kan også så engblomster som prestekrage, bergmynte og lavendel som sommerfuglene vil elske!