– Vi trenger flere magiske fabrikker som kan lage nye produkter av vårt avfall, skriver stortingsrepresentantene Kristin Ørmen Johnsen og Trond Helleland i dagens papirutgave av Drammens Tidene. Verdens ressurser må utnyttes bedre og vi må klare økonomisk verdiskapning samtidig som miljøbelastningen reduseres.

Lindum satte pris på forrige ukes besøk av Johnsen og Helleland og muligheten til å fortelle om vårt arbeid med gjenbruk og sirkulærøkonomi. Vi mener at samarbeid på tvers er nøkkelen for å nå målene om utslippsreduksjon og ressursutnyttelse.

Les saken ved å trykke på bildet: