Lindum og Stena Recycling fortsetter sitt flerårige samarbeid om håndtering av aske fra avfallsforbrenningsanlegg. — Sammen har vi utviklet effektive verdikjeder for håndtering av bunnasken, og vi vil nå utvikle samarbeidet til også å innbefatte materialgjenvinning fra flyveaske, sier Pål Smits i Lindum AS.

Basert på Lindum sin kompetanse og ønske om å utvikle stadig mer bærekraftige løsninger, og Stena sin velprøvde tekniske løsning HaloSep, satser de nå sammen for å etablere en sentral løsning på Østlandet. En slik løsning vi gi en gjenvinningsgrad på 40%-50%, noe som kommer både kunder og fremtidige generasjoner til gode. — Våre forsknings- og utviklingsmiljøer vil også jobbe sammen for å implementere løsninger som kan øke gjenvinningsgraden med ytterligere 20-30%, sier Smits.

Sammen har vi utviklet effektive verdikjeder for håndtering av bunnasken, og vi vil nå utvikle samarbeidet til også å innbefatte materialgjenvinning fra flyveaske.

- Pål Smits, administrerende direktør

Om Stena Recycling AS

Stena Recycling AS inngår i Stena Recycling-gruppen med over 3000 ansatte som bedriver gjenvinningsvirksomhet på 170 anlegg i syv europeiske land.
Selskapet ble etablert i 1939, og de gjenvinner i dag over 6 millioner tonn avfall årlig i gruppen.

Deres 270 ansatte på 15 anlegg i Norge jobber tett med kommuner, handel og industri for å skape nye verdier av over 600 000 tonn avfall årlig. De foredler materialene og lar dem leve videre som nye råvarer eller ny energi.

Les mer om oss på www.stenarecycling.no