Lindum har i en årrekke tilbudt kunder bulksalg av jordprodukter på et eget jordtorg tilknyttet vårt anlegg i Skoger i Drammen. I 2021 avvikles ordningen, men Lindum sørger for at kunder fortsatt kan kjøpe Lindumjord i nærområdet.  

— Jordtorget har eksistert i mange år og vi har opplevd at dette har vært et tilbud kundene har satt pris på. Dessverre har vi strevd med å få lønnsomhet i dette torget, og har nå besluttet å avvikle ordningen, forteller Administrerende Direktør Pål Smits.

Men for grønne fingre som nå venter utålmodig på våren har direktøren en god nyhet også:

— Vi ønsket å finne et godt, lokalt alternativ å tilby våre jordkunder. Derfor er det gledelig å kunne meddele at Hageland Skoger har takket ja til å selge våre bulkprodukter, og at kunder fortsatt kan komme med henger og få kvalitetsjord med hjem i nærområdet.

Lindum vil fortsatt drive med utvikling, produksjon og salg av jord- og kompostbaserte produkter basert på ressursgjenvinning i større kvanta til privatkunder og entreprenører.

— Det vil fortsatt være mulig for privatkunder å bestille jord levert hjem. Entreprenører og de store jordkundene vil ikke påvirkes av at jordtorget nå avvikles, avslutter Smits.