Lindum tar situasjonen på høyeste alvor, og har iverksatt betydelige tiltak for å beskytte de driftskritiske delene av vår virksomhet.

Biogassanleggene utgjør en samfunnskritisk funksjon, og vi jobber kontinuerlig med planer og tiltak for å opprettholde driften og sikre at anleggene ikke rammes.

– Et biogassanlegg er helt avhengig av at råvarene blir transportert inn og at biogjødsel blir levert ut, så fokus ligger også på disse funksjonene. Per nå har vi god kontroll på situasjonen, sier adm. dir. Pål Smits.

Les saken fra avfallsbransjen.no her