Selv om landet vårt er i unntakstilstand, er det noen ting som ikke er endret: Vi produserer fortsatt matavfall og slam, og dette avfallet må håndteres fortløpende for at det ikke skal oppstå store problemer i samfunnet vårt.

Lindum behandler matavfallet til ca. 1,1 millioner nordmenn med sine biogassanlegg i Drammen og på Sem i Tønsberg. I løpet av en normal uke tar vi imot ca. 1.400 tonn matavfall, 1.350 tonn husdyrgjødsel og 700 tonn slam til våre anlegg som omgjøres til biogass og landbrukskompost.

Vår virksomhet, og biogassanleggene spesielt, er definert som en samfunnskritisk funksjon. Vi følger situasjonen og retningslinjene fra myndighetene tett, og har vi gjort grundige vurderinger, iverksatt ekstra tiltak og etablert en solid beredskapsplan for å sikre den viktige videre driften av våre biogassanlegg gjennom denne kritiske perioden som Korona-pandemien skaper.

– Vi har gode rutiner på vaktskifte, operatører i beredskap hjemme og operatører på jobb som er isolert fra øvrig mannskap, sier adm. dir. i Lindum, Pål Smits. Per nå går anleggene godt, det er stor aktivitet og driften er stabil og tilnærmet normal.

– Vi har gode rutiner på vaktskifte, operatører i beredskap hjemme og operatører på jobb som er isolert fra øvrig mannskap.

- Adm. dir. Pål Smits

Det er mange i Norge som i disse dager må brette opp ermene og kanskje jobbe ekstra lange dager isolert fra kollegaer fordi jobben deres er av samfunnskritisk art. Den nasjonale dugnaden pågår, og en sømløs avfallshåndtering krever at alle ledd i kjeden fungerer, fra innhenting av avfall, transport og til behandling og gjenbruk, for at innbyggere skal slippe å måtte forholde seg til overfylte avfallsdunker, lukt eller andre ulemper.

– Våre anlegg er fortsatt i full drift, takket være gode tiltak og en formidabel innsats fra våre dedikerte driftsoperatører, avslutter Smits.