Det er mange trender man kan følge i 2022: Det er vårmote og høstmote, Y2K og pastell. I Lindum er vi mest opptatt av trendene i bransjen (avfallsbehandling går heldigvis aldri av moten), og mener at det er kompetanse innen anlegg, digital maskinstyring og forskning som er det viktigste når det kommer til det moderne deponiet.

I denne podcastepisoden til Avfall Norge snakker Lindums Thomas Hartnik og Ida Nilsson fra Norsk Gjenvinning om nettopp det moderne deponiet. Dette er et tema mer spennende enn enhver vår- eller høstmote mener nå vi! 👗 Dagens deponier er nemlig avanserte konstruksjoner som ligner prosessanlegg: Det som kommer inn til Lindum behandles, massene som inneholder forurensninger som ikke lar seg rense blir deponert, og steinmassene går ut igjen som en råvare og kan brukes i f.eks. veibygging.

For Lindum er det viktig å pushe utviklingen innen dette området fordi det skal hentes ut mindre jomfruelige råvarer i fremtiden. Derfor må vi gjenvinne så mye vi kan av det vi har. Det er også stadig mindre tilgjengelige arealer for å drive deponi – en riktig og naturlig utvikling – som betyr at det kun er det vi er helt nødt til å ta ut av det store kretsløpet, som kan få en plass der. Forskning og utvikling spiller en viktig rolle også her, og motivasjonen er at den beste utnyttelsen fortsatt ikke er oppdaget.

Ta meg til podcastepisode
Thomas Hartnik er leder for forskning og utvikling i Lindum, og mener deponiet vil ha en helt sentral rolle i den sirkulære økonomien – også i fremtiden.