Verden trenger sunne, friske og kunnskapsrike unge voksne som forstår utfordringene verden står i og tar initiativ til å bidra tilbake. Vi ser på det som positive ringvirkninger, og vi vil bidra der vi kan.

Vi vet at kunnskap og god helse gir mange positive ringvirkninger; trygghet, tillit, ideer og engasjement. Barn som vokser opp i dag lærer mye mer om miljø og klima enn generasjonene før dem. Lindum ønsker å støtte aktiviteter som bidrar til bedre helse og/eller øker barn og unges kunnskap om temaer innen klima, miljø, energi og avfall.

Hvem kan søke?

Alle ikke-kommersielle aktører på Tofte, Skoger/Åskollen, Lillesand, Odda og omkringliggende områder samt Tønsberg kan søke om sponsormidler fra Lindum. Midlene skal direkte eller indirekte bidra til god helse og økt kunnskap hos barn og unge i alderen 4-16 år.

Søknadsfristen for å søke om sponsormidler er 1. mars.

Hvordan søker jeg?