Nyheter

Synes du avfallsbransjen er spennende? Er du opptatt av miljøet? Det er vi også. På denne siden finner du nyheter om selskapet og avfallsbransjen, samt tips og råd om miljøet vårt, hagen din og livet som en miljøbevisst borger.

Inngår samarbeid om gjenvinning av flyveaske

Lindum og Stena Recycling fortsetter sitt flerårige samarbeid om håndtering av…

Lindum Clairs kan avdekke gasslekkasjer fra deponi med IR-kamera

Lindum Clairs er en avdeling i Lindum med lukt som spesialfelt. Vi har også…

Film: Bli med inn til Lindum Oredalen

Deponiet som ligger bak portene til Lindum i Oredalen er et av Norges mest…

Pilotprosjekt med damping av jord

Bærekraftig bruk og vern av naturressursene er et sentralt prinsipp i den…

Magiske muligheter hos Lindum

Martin Holm valgte industrimaster i maskinlæring og prediktivt vedlikehold i…

Lindumansatt utnevnt som medlem i ekspertutvalg for klima og miljø

Nylig ble Lindums Aud Helen Rosenvinge utnevnt som medlem i NITOs…

Klimakinderegget biokull er «hot news» for sirkulærøkonomien

— Biokull laget av organisk avfall kan utrette store ting og er et viktig…

Hør denne podcastepisoden om deponiets rolle

Det er mange trender man kan følge i 2022: Det er vårmote og høstmote, Y2K og…

Vi sikter mot 100% gjenvunnet jord

Vi tenker sirkulært og bærekraftig, og vi vil hjelpe våre kunder til å gjøre…

Hva kan du ikke kastet i containeren for blandet avfall?

Har du leid eller tenker på å leie en container for blandet avfall? Selv om det…

Vi bygger nytt laboratorium

Nå har de første salvene gått der Lindums nye laboratorium skal bygges. Vegg i…

Poseprosjekt med ferske funn

Ny rapport viser at papirposer er det beste alternativet for innsamling av…

Vårt jordtorg er lagt ned

Trenger du jord til hagen? Lindums jordtorg er lagt ned, men du kan kjøpe vår…

VANNvittig viktig rensing av vann

I dag markerer vi verdens vanndag. Tilgang på rent vann er kritisk for alt som…

Vår forskningsavdeling vant gull for biokull

Lindums forskning- og utviklingsavdeling vant pris for sitt arbeid knyttet til…