Høsten er i anmasj, og før vi vet ordet av det er det på tide å fyre i peis eller ovn igjen. Man kan si mye om den kalde tiden vi har i vente, men levende ild er kanskje en av de hyggeligste sidene ved det. Det er imidlertid noen ting det er fint å være klar over når vi nordmenn snart starter fyringssesongen for fullt.

Ved er en miljøvennlig oppvarmingsmetode da det gir langt lavere CO2 utslipp sammenlignet med bruk av olje eller parafin. For at vedfyringen skal være miljøvennlig for natur og mennesker, er det imidlertid viktig å bruke rentbrennende ovner. Dette blir særlig viktig i byer og tettbebygde strøk, der svevestøv er en utfordring. Noen kommuner gir til og med støtte til utskiftning av gamle ovner mot nye som forurenser langt mindre, sjekk med din kommune om det er tilfelle der du bor.

Nye rentbrennende ovner gir mindre utslipp og er mer energieffektive enn de gamle, og de beste har helt opp til 80% virkningsgrad. Fyrer du riktig får med andre ord mer varme og mindre forurensning ut av veden. Her er noen gode tips til god og riktig vedfyring:

  • Bruk tørr ved, og sørg for rikelig tilførsel av luft. Det er bedre å legge mindre ved i ovnen ofte, enn å stappe ovnen full en gang i blant.
  • Sørg alltid for å ha god trekk. Reguler varmen med hvor mye ved som blir lagt i ovnen – ikke med trekken.
  • Steng igjen alle spjeld når du ikke fyrer. Bor du i blokk, blir det dårligere trekk hos naboen over dersom du har spjeldet åpent.
  • Sørg for god trekk i pipa. Pass på at ovnen er tett og at det ikke er lekkasjer ved inngangen til pipa. Be feieren sjekke dette.
  • Bruk småved som opptenning i stedet for mengder med avispapir. Tenn opp med lite ved og legg på mer når du har fått god fyr. At bålet øker gradvis er ekstra viktig de gangene både ovnen og pipa er kald.

Det er også noen ting det er viktig å ikke gjøre når du fyrer med ved:

  • Ikke brenn trykkimpregnert treverk og plankebiter med gamle malingrester. Det kan gi fra seg svært giftige gasser når det blir brent og etterlate tungmetaller i asken. Det vil også kunne skade både ildstedet og pipa.
  • Unngå å brenne søppel som plast, melkekartonger, store mengder papir eller annet husholdningsavfall.
  • Unngå sprengfyring. I tradisjonelle ildsteder får du best nytte av veden når du fyrer med middels belastning. I de nye rentbrennende ovnene kan du med fordel fyre med lav belastning.
  • Unngå å legge mye ved i ovnen om kvelden for så å strype lufttilførselen. Når det brenner i ovnen skal det brenne friskt. Lav lufttilførsel gir ufullstendig forbrenning, sterk luftforurensing, dårlig utnytting av energien i veden, nedsoting av pipa og fare for pipebrann.
  • Er du i tvil om du fyrer riktig, kan du gå ut og se på røyken fra pipa. Grå eller svart røyk tyder på at forbrenningen ikke er fullstendig. Er røyken lys eller nærmest usynlig, tyder dette på at ildstedet brenner riktig.

Ha en herlig og miljøvennlig fyringssesong!