Vi har tatt miljøvennlig drivstoff ett skritt videre. De samler inn matavfallet og avløpsslammet vårt, omdanner det til komprimert biogass som brukes til kollektivtransport i bystrøk og nå også på sin nyinnkjøpte biogassbil. Men gratis i bomringen kjører de ennå ikke.

– Klimanøytral biogass er én av løsningene for å redusere Norges klimagassutslipp, sier adm. dir. i Lindum Pål Smits.

Lindum, som er heleid av Drammen kommune, har for lengst ekspandert utenfor byens grenser, og høsten 2017 vant selskapet anbudet om transport og behandling av matavfallet fra Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF). Lindum trenger nemlig mye matavfall til sine to biogassanlegg i Drammen og i Tønsberg.

Matavfallsposene fra innbyggerne på Romerike kjøres nå i skytteltrafikk på E6 og E18 til Den Magiske Fabrikken i Tønsberg der det blandes med husdyrgjødsel og forvandles til miljøvennlig biodrivstoff og biogjødsel til landbruket.

For å få ut en ekstra miljøgevinst, skaffet Lindum seg en Scania biogassbil som går på komprimert biogass, den første av sitt slag i Norge. Den tankes med Lindums egenproduserte biodrivstoff fra matavfallet og reiser opp og henter nytt matavfall. Dermed fraktes avfallet med null utslipp av klimagasser og uten bruk av palmeolje slik man finner i mange andre typer biodrivstoff.

Matavfallet denne bilen frakter på én tur blir alene nok biodrivstoff til at den samme bilen kan kjøre 6.700 km med fullt lass.

- Adm.dir Pål Smits

– Matavfallet denne bilen frakter på én tur blir alene nok biodrivstoff til at den samme bilen kan kjøre 6.700 km med fullt lass og samtidig nok biogjødsel til å produsere korn til 15.600 brød. Dette er virkelig sirkulærøkonomi i praksis, forteller adm. dir. i Lindum Pål Smits.

Gassen fra Den Magiske Fabrikken brukes i dag av busser og renovasjonsbiler i Vestfold og Grenland samt av industri i området. Tine bruker også gassen som de kaller kukraft til å hente melk fra kuene. Gassen fra anlegget i Drammen brukes som drivstoff for busser i Oslo/Akershus og renovasjonsbilene i Drammensregionen.


Kretsløpstankegang

– For å kunne bruke biogassen som drivstoff på biler og busser tas den gjennom et oppgraderingsanlegg. Her renses gassen til hele 98 prosent metan og det oppnås dermed fullgod drivstoffkvalitet, forklarer Smits.

Lastebilen er Norges eneste med BIOGASS-skilt!

Fremtidens drivstoff

Regjeringens bioøkonomistrategi fra 2016 legger klare føringer for reduksjon av klimagassutslipp og ressursutnyttelse. Flere biogassanlegg er under bygging, og bransjen mener biogass få år frem i tid vil kunne dekke 20 prosent av drivstoffbehovet til dagens veitransport dersom samfunnet vil.

– Lindum jobber mye med forskning og utvikling for å blant annet undersøke hvordan vi kan få ut mer biogass fra matavfallet vi putter inn, og hvordan næringsstoffene i biogjødselen bedre kan utnyttes i ny matproduksjon, sier Smits.
Lindum er enig i regjeringens mål og mener biogass vil bli viktig i porteføljen av energialternativer som skal brukes i fremtiden. Samtidig mener Lindum at det må fokuseres mye mer på bruk av biogjødsel i fremtidens matproduksjon.

– Det er stort å se at den første biogassbilen fra Lindum er på veien, og jeg er sikker på at den med tiden ikke blir den eneste, avslutter Smits.