500 f.Kr

Den første kjente søppelfyllingen i den vestlige verden ble organisert i Athen, Hellas. Den eldste og største kloakk kanalen i antikkens Roma ble også dannet.

1388

Det ble forbudt å kaste søppel i grøfter i England.

1867

Sunnhetskommisjonen ble nedsatt for å samordne alle helsetiltak. Bl.a. ble det forbudt med kloakkrør med utløp i havnebassengene, noe som endret renovasjonssystemet radikalt.

1881

Første kommunale renovasjonsselskap ble opprettet i Bergen.

1902

Pant på tomflasker ble innført i Norge.

1931

Glomma papp begynte den første industrielle gjenvinningen av papp i Norge.

1958

På 1950- og 60-tallet skjedde en massiv økning i forbruket. Flere familier fikk biler, og hadde nå mulighet til å reise på utflukter. I 1958 ble en lov om friluftsliv innført. Denne inneholdt forbud mot å etterlate seg skjemmende eller skadelig avfall i naturen.

1972

Miljøverndepartimentet ble opprettet.

1970-tallet

På slutten av tiåret hadde 343 av 445 kommuner i Norge innført tvungen renovasjon.

1980-2017

Stadig økende fokus på miljø, forbruk, avfall og gjenvinning.