Den norske forbrukerfesten

I rapporten "Den norske forbruksfesten" har Fremtiden i våre hender undersøkt hvordan det norske privatforbruket har endret seg de siste 3 tiårene. Her kommer det blant annet frem at fra 1988 til 2015 har importen av TV-apperater økt med over 4800 %. Størst var økningen i årene 2005-2008 da flatskjermer kom på markedet og ble allemannseie.

Ny TV hvert 1,5 år

De siste ti årene har norske husstander i snitt kjøpt ny TV hvert halvannet år. Det resulterer i at godt fungerende TV-apperater blir kjørt på fyllingen, til fordel for større og bedre versjoner.

60% av våre utslipp

Importen av klær har doblet seg siden 1988, og i 2015 kjøpte hver og en av oss i snitt 15 kilo klær. Importen av biler har også doblet seg, og det er ikke uvanlig at en husstand har både 2 og 3 biler. En familie på fire bruker nesten 50 kilo i året med kosmetikk, hud- og hårprodukter. Tenk på all den plasten!Kutter vi i det private forbruket, gjør vi et svært effektivt klimatiltak. Alle tingene vi kjøper står tilsammen for 60% av det totale utslippet, og har vært en avgjørende faktor for at bl.a. den kinesiske luftkvaliteten er så dårlig, og faktisk livsfarlig i enkelte byer.