Drammen har høye ambisjoner og et uttalt mål om å bli Norges grønneste kommune. Som vertsbedrift for Gjennvinnerdagen 2022, gav Lindum en god orientering til inviterte politikkere om Lindums – og gjenvinningsbransjens sentrale rolle. Samt deres betydning for hvordan man løser miljøutfordringer og når klima- og miljømålene.

Les saken som er publisert på Viken Vest her.