Lindum har vunnet kontrakt om å behandle 5 000 tonn nordnorske skytebanemasser for Forsvarsbygg.

Massene skal hentes på Forsvarsbygg sitt skytefelt på Nyborgmoen, innerst i Varangerfjorden, nær Vadsø. Prosjektet skal gjennomføres høsten 2021, men planleggingen starter opp i disse dager. Massene skal hentes og transporteres sørover med båt.

— Det å se anlegget, planlegge trygg og effektiv utskipning, og etablere god dialog med utførende entreprenør er avgjørende for knirkefri gjennomføring, forteller Ole Johan Harbakk, logistikk- og prosjektleder i Lindum.

De forurensede massene fra Forsvarsbygg sitt skytefelt skal transporteres med båt til Lindum sitt deponi i Tønsberg. 

Ulike massetyper må holdes adskilt under utgraving og transport, skipsanløp må koordineres med andre aktiviteter, og selve opplastingen på båt må skje i løpet av noen få timer.

—Skytebanemasser generelt inneholder bl.a. mye bly som gjør at de må behandles spesielt, forklarer Tormod Lundberg, salgssjef for forurenset grunn og industri i Lindum. Det krever at massene må stabiliseres før de deponeres på forsvarlig måte i egne celler. Lindum har over tid utviklet gode metoder for dette. Disse massene skal behandles og deponeres ved Lindum sitt deponi i Tønsberg.

Tormod forteller at Forsvarsbygg er en svært viktig kunde for Lindum, og at å vinne dette anbudet så langt nord var veldig stas:

— Vi har klare ambisjoner om å være konkurransedyktige på håndtering av forurensede masser og betong over hele landet, og jobber hardt for å tilby kunder gode løsninger. Når vi lykkes i en del av landet vi ikke har utført oppdrag før, så er det et klart signal på at vi gjør noe riktig.

Liten tvil om at Lindum befinner seg på befaring i Finnmark når tamreinen er en del av trafikkbildet.