Nyttige tips

Når du skal så plen er det viktig at forarbeidet gjøres grundig. Jorden må bearbeides, og ugress, steiner og røtter bør fjernes i forkant. Det er mange ting å tenke på, men her har vi samlet noen nyttige tips til deg som står ovenfor oppgaven.

2 cm helning pr meter

Sørg for å ha 10-15 cm god, ugressfri og sandholdig jord på topplaget der du skal så. Dette er spesielt viktig for deg som har mye stein og fjell i hagen. Jordens pH skal være mellom 6,5 og 7. Dersom du skal så gress inntil huset, er det viktig å planere området så det ikke heller inn mot huset. En huskeregel er 2 cm helning pr meter!

Viktig å rake

Rak over området med jernrive og pass på at det er løst helt i overflaten. Dersom du skal så for hånd, er det viktig å så i kryss med viftebevegelser. Rak over området, og så en gang til på tvers av furene. Vil du være sikker på at frøene blir riktig spredd, kan du bruke en frøtralle. Det er uansett viktig at det rakes over etter såing slik at frøene ikke blir liggende disponert for sol og slik lett kan tørke. Rull over med valse, eller tråkk forsiktig til.

Vanning og klipping

Vanne mye og sjeldent! Når du vanner mye, vil frøene få dypere røtter og bli mer hardføre for tørke senere. 10-15 minutter om gangen så jorden er mettet med vann er anbefalt. Klipp plenen for første gang når den er ca 10 cm lang. Siden er det lurt å klippe ofte og lite – da blir plenen tett og fin. Husk på å ikke klippe gresset kortere enn 5 cm, da den fort kan bli svidd og gul i en periode med sterk sol og tørke.