Det var lite som var overlatt til tilfeldighetene da Klima- og miljøminister Ola Elvestuen besøkte Den Magiske Fabrikken i Tønsberg i midten av mai. Han fikk demonstrert hvordan matavfall og husdyrgjødsel gjenvinnes til klimanøytral biogass og ny mat i landbruket. Ministeren ankom i en dieseldrevet regjeringsbil, men reiste videre i TINEs KUKRAFT-bil drevet på nettopp biogass.

Elvestuen ble møtt av et stort oppbud av involverte aktører og ble ønsket velkommen av styreleder i Greve Biogass før han ble tatt med på omvisning rundt på fabrikken. Inne i fabrikken fikk han en flott presentasjon av hele konseptet rundt Den Magiske Fabrikken. Lindums driftspersonell viste med stolthet fram anlegget de drifter fra kontrollrommet og ledet an i den videre omvisningen. Elvestuen ble tydelig imponert over størrelsen og omfanget.

Den Magiske Fabrikken er et samarbeid mellom det interkommunale selskapet Vesar (Vestfold avfall og ressurs AS), Greve Biogass (Grenland og Vestfold biogass AS) og Lindum AS, hvor sistnevnte har ansvar for selve driften av fabrikken og de ansatte som jobber på den. Elvestuen fikk en innføring i planene som foreligger for det kommende kunnskaps- og opplevelsessenteret, og det ble skålt i melk da TINE og Skagerak Energi Air Liquid signerte avtale vedr. meieriet på Sem. Lindum var selvsagt til stede, og kunne i tillegg til å informere om sin rolle i dette sirkulære arbeidet stolt overrekke kortreist og kompostholdig jord til ministeren.

Litt snadder for hagen: Elvestuen fikk blant annet overrakt en prøve på Hagekompost og Vermi fra Lindum.

TINE var også tilstede under besøket og fortalte om sin KUKRAFT-satsing, et klimaprogram som skal gi verdens mest bærekraftige mattransport med klimavennlig biogass fra kumøkk. KUKRAFT er en viktig del av TINEs miljø- og innovasjonsarbeid med mål om å få bilparken over på fornybar energi og med det melkeglasset mer miljøvennlig. Foreløpig har de to biler på veien som ene og alene drives av biogass, og dette gjør de som første matprodusent i verden.

I tillegg til omvisning på fabrikken fikk Elvestuen omvisning på byggeplassen for det nye pilotveksthuset som også skal inneholde kunnskaps- og opplevelsessenteret. I dette veksthuset, som er det første av sitt slag, skal det produseres grønnsaker med tilførsel av biogjødsel og CO2 fra Den Magiske Fabrikken. Lindum er i tillegg til å drifte fabrikken også involvert i dette konseptet.

Elvestuen åpnet senere denne dagen Vestfolds første allmenne fyllestasjon for biogass, og Norges første finansiert på klimasatsmidler.

Elvestuen fikk denne dagen æren av å offisielt åpne Vestfolds første allmenne fyllestasjon.

Foto: A. Svanberg

Det var statsminister Erna Solberg som i september 2016 fikk æren av å erklære anlegget for offisielt åpnet. Hun delte i sin tale «magien» inn i tre:

– For det første; her lager dere biogass basert på avfall som ellers ville gått til spille. Her får matavfall fra familier i Vestfold og Grenland nytt liv. I tillegg bruker dere store mengder husdyrgjødsel i produksjonen.

For det andre; biogassen dere lager her blir brukt til å drive blant annet busser og renovasjonsbiler i området. Når vi erstatter fossile brensler i transportsektoren med biogass, bidrar vi til reduserte klimagassutslipp.

Og for det tredje; i tillegg til biogass produserer dere også store mengder verdifull biogjødsel til produksjon av ny mat. Det er tre gode ting på en gang. Et kinderegg for god ressursutnyttelse og grønn omstilling på vei mot lavutslippssamfunnet, så statsministeren under åpningen.

Bøndene spiller en viktig rolle for at ressursene som går inn i anlegget blir utnyttet i et kretsløp. Vestfold bondelag kunne under åpningen i 2016 fortelle at bøndene har vært sterkt involvert frem mot et ferdig anlegg. Statsministeren fikk da treffe lokale bønder som tar imot og sprer biogjødselen, restproduktet som blir igjen når gassen er tatt ut, ut på sine jorder.

Lindum åpnet sin fyllestasjon for biogass i Drammen i 2017, men denne er foreløpig forbeholdt renovasjonsbilene til RfD samt egne biler. Målet er å etter hvert kunne åpne for flere som ønsker miljøvennlig drivstoff på tanken.

Her skjer det tre gode ting på en gang. Et kinderegg for god ressursutnyttelse og grønn omstilling på vei mot lavutslippssamfunnet!

- Erna Solberg