Trenger du jord til hagen? Lindums jordtorg er lagt ned, men du kan kjøpe vår bulkjord hos Hageland Skoger når de åpner sitt jordsalg for sesongen.

Lindums jordtorg er lagt ned, men du kan kjøpe Lindums bulkjord hos Hageland Skoger. De vil føre fullt sortiment. For mer informasjon om åpning for sesongen, åpningstider og annen informasjon oppfordrer vi til å følge med på Hageland Skoger sine Facebook-sider og deres hjemmeside.

Du kan fortsatt bestille Lindums jord levert hjem, se vår prisliste her.